OCB được tăng vốn lên gần 13,758 tỷ đồng

OCB được tăng vốn lên gần 13,758 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) được tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, theo công văn số 3479/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), OCB được tăng vốn điều lệ thêm gần 59 tỷ đồng. Trong đó, tăng vốn điều lệ thêm 50 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và thêm 8.82 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (ngân hàng Aozora – Nhật Bản) theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.

no_xau_ocb

ESOP là một trong những chính sách đãi mà OCB dành cho cán bộ nhân viên nhằm ghi nhận những đóng góp của nhân viên đối với sự phát triển của Ngân hàng. Theo phương án phát hành ESOP ngày 12/01/2022, Ngân hàng phát hành 5 triệu cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên với giá 10,000 đồng/cp. Cổ phần mới phát hành sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm kể từ ngày phát hành, sau mỗi năm sẽ được chuyển nhượng 25%.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành này, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng lên 13,758 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 mới được tổ chức cuối tháng 4, OCB cũng thông qua việc phát hành 413 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ là 30%. Nguồn vốn thực hiện chia thưởng được trích từ các nguồn thuộc vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021. Thời gian thực hiện đợt phát hành này trong năm 2022.

Giá cổ phiếu OCB từ đầu năm đến nay giảm theo đà chung của thị trường. Hiện đang được giao dịch quanh mức 19,900 đồng/cp (chốt phiên 31/5), thanh khoản bình quân đạt 1.7 triệu cp/phiên.