Nữ thạc sĩ được Bộ Xây dựng tiến cử làm sếp Viglacera

Nữ thạc sĩ được Bộ Xây dựng tiến cử làm sếp Viglacera

Bà Trần Thị Minh Loan sinh năm 1979 tại Vĩnh Phúc, là thạc sỹ kinh tế là người đại diện phần vốn Nhà nước tại Viglacera.

Theo tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, HĐQT Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC) dự kiến trình cổ đông thông qua việc bầu bà Trần Thị Minh Loan trở thành Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019–2024. Bà Loan là ứng viên do Bộ Xây dựng - đơn vị đang nắm giữ 38,58% cổ phần Viglacera đề cử.

Bà Trần Thị Minh Loan sinh năm 1979 tại Vĩnh Phúc, là thạc sỹ kinh tế. Bà Loan từng là chuyên viên kế toán tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội thuộc Viglacera, sau đó chuyển sang công tác tại tổng công ty với vị trí Phó phòng kế toán, Phó Giám đốc Ban tài chính đầu tư, Kế toán trưởng và Phụ trách Ban Tài chính kế toán tại Viglacera.

Từ tháng 2/2018 đến nay, bà Loan đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Tài chính kế toán tại Tổng công ty. Ngoài ra, bà cũng đang giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại CTCP Khoáng sản Viglacera và CTCP Viglacera Vân Hải.

Ngoài việc bầu mới thành viên HĐQT, công ty cũng sẽ trình cổ đông tạm ứng cổ tức cho năm 2022 theo tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay Viglacera cũng công bố mức cổ tức dự kiến cho năm nay là 16% bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng, thời điểm, nguồn tiền chi trả sẽ được HĐQT quyết định phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh. Với 448,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viglacera sẽ chi ra 448,3 tỷ đồng để trả số cổ tức trên.

Bên cạnh đó, Viglacera cũng sẽ đưa ra kế hoạch khảo sát, lập phương án đầu tư, báo cáo khả thi dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư khu công nghiệp, đô thị tại Cộng hòa Dominica. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến điều chỉnh mức thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát Trần Mạnh Hữu từ 65,8 triệu đồng/tháng lên 92,7 triệu đồng/tháng và bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, thành viên Ban Kiểm soát từ 65,8 triệu đồng lên 69,5 triệu đồng.

Về kết quả kinh doanh quý II, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần 4.268 tỷ đồng, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 641 tỷ đồng, tăng 91%.