Novaland nợ hơn 68.000 tỷ đồng, nợ trái phiếu gần 50.000 tỷ đồng

Novaland nợ hơn 68.000 tỷ đồng, nợ trái phiếu gần 50.000 tỷ đồng

Tổng dư nợ vay của Novaland 68.567 tỷ đồng, tăng thêm gần 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong nửa đầu năm, Novaland vay mới gần 18.570 tỷ đồng và trả nợ gốc vay hơn 13.182 tỷ.

Kết thúc quý 2/2022, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) ghi nhận hơn 4,628 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất và gần 1,818 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất cho 6 tháng đầu năm.

Theo kết quả tài chính hợp nhất quý 2/2022 vừa được Novaland công bố, doanh thu từ bán hàng đạt gần 3,723 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt gần 906 tỷ đồng.

NovaWorld Ho Tram

Biệt thự tại NovaWorld Ho Tram

Tính đến ngày 30/06/2022, tổng tài sản của Tập đoàn Novaland đạt hơn 239,277 tỷ đồng, tăng 18.6% so với cuối năm 2021. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 125,506 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh đầu tư phát triển tại các dự án Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và từ việc nhận chuyển nhượng các dự án mới. 94% tổng hàng tồn kho (tương đương gần 117,967 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là BĐS đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa BĐS, BĐS đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt gần 17,005 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2022, Novaland đã nhận 250 triệu USD từ nhóm quỹ đầu tư do Warburg Pincus dẫn đầu. Đây cũng là lần huy động vốn có quy mô lớn Tính đến hết quý 2, Tập đoàn đã nhận giải ngân tổng cộng hơn 18,572 tỷ đồng. Các khoản giải ngân được sử dụng cho các hoạt động M&A và đầu tư phát triển dự án – được ghi nhận tại khoản mục Các khoản phải thu ngắn hạn khác và Các khoản phải thu dài hạn khác trên bảng cân đối kế toán.

Tính đến hết tháng 6, tổng nợ phải trả của Novaland trên 194.800 tỷ đồng, tăng 21,3% so với đầu kỳ. Trong đó, khoản tiền Novaland nhận hợp tác đầu tư phát triển dự án với bên thứ ba và phải trả do nhận chuyển nhượng các công ty hơn 89.400 tỷ đồng.

6 tháng qua, Novaland đã chi hơn 16.000 tỷ đồng góp vốn vào các đơn vị khác (con số này ở cùng kỳ gần 7.500 tỷ đồng). Riêng trong quý II, Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận (công ty con do Novaland sở hữu 99,998% vốn) đã nhận chuyển nhượng 99,01% vốn tại CTCP Đầu tư Du lịch Trùng Dương – chủ đầu tư Khu du lịch Trùng Dương tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bên cạnh đó, Novaland đã hoàn tất mua lại 72,62% vốn tại Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley - chủ đầu tư Khu đô thị Aqua Waterfront City (Đồng Nai) - với giá phí 2.000 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay của Novaland 68.567 tỷ đồng, tăng thêm gần 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong nửa đầu năm, Novaland vay mới gần 18.570 tỷ đồng và trả nợ gốc vay hơn 13.182 tỷ.

Dư nợ trái phiếu gần 49.700 tỷ đồng. Trong quý II, Novaland nhận khoản đầu tư 250 triệu USD từ nhóm quỹ đầu tư do Warburg Pincus dẫn đầu. Doanh nghiệp sẽ sử dụng nguồn vốn huy động để tiếp tục mở rộng quỹ đất và hoàn thành các dự án trọng điểm.