Novaland muốn cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện mua, bán tài sản

Novaland muốn cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện mua, bán tài sản

Nếu được cổ đông đồng ý, HĐQT Novaland sẽ thương lượng, thực hiện mua bán, hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ, hàng hóa).

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, Novaland sẽ lấy ý kiến cổ đông trong thời gian 10-21/3.

Tại lần xin ý kiến này, HĐQT Novaland muốn trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trước hết, thông qua kết hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023. 

Bên cạnh đó, Novaland muốn xin ý kiến về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện tái cấu trúc công ty bao gồm việc thương lượng và triển khai phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công ty khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản).

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện; thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ, hàng hóa). 

Thêm vào đó, công ty xin ý kiến về việc thông qua bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả.

Mới đây, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc "tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững", ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland xin Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định cho phép các ngân hàng giãn, hoãn và giữ nguyên các nhóm nợ cho các dự án bất động sản 2-3 năm; Chỉ đạo tháo gỡ pháp lý tận gốc cho các dự án trên cả nước.

"Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo chọn Khu đô thị Aqua City ở Đồng Nai để Tổ công tác của Thủ tướng thí điểm tháo gỡ khó khăn và Novaland mong ước thời gian tháo gỡ trong 1 tháng. Nếu dự án này được tháo gỡ sẽ là đầu mối tháo gỡ toàn bộ các khó khăn của doanh nghiệp...", ông Nhơn đề xuất.

Hiện, Novaland đang tái cấu trúc toàn diện với sự hỗ trợ của nhiều đối tác tư vấn như EY - Parthenon, KPMG... nhằm đưa ra những giải pháp cơ cấu tài chính phù hợp, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và thực hiện các quyền lợi của khách hàng và các bên liên quan.