Novaland hủy phát hành cổ phiếu tăng vốn

Novaland hủy phát hành cổ phiếu tăng vốn

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) sẽ hủy ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2022 về thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu.

HĐQT Novaland thống nhất sẽ không triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vì phương án không còn phù hợp với tình hình hiện tại. HĐQT cho biết sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ về thời điểm triển khai phương án phát hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trước đó, Novaland dự định cho phát hành gần 483 triệu cp NVL với tỷ lệ thực hiện quyền 1:0.2475 (sở hữu 10,000 cp được nhận 2,475 cp mới). Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần tại BCTC kiểm toán riêng 2021 với giá trị ghi nhận hơn 5,023 tỷ đồng. NVL chốt ngày đăng ký cuối cùng cho đợt phát hành là 14/11 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11.

Novaland

Về hoạt động kinh doanh, NVL công bố kết quả hợp nhất quý 3/2022 với doanh thu gần 8,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 2,054 tỷ đồng.

Tại ngày 30/09/2022, tổng tài sản của NVL đạt hơn 259,590 tỷ đồng, tăng 28.6% so với cuối năm 2021. Trong đó, hàng tồn kho hơn 129,636 tỷ đồng, chủ yếu từ đẩy mạnh đầu tư phát triển tại các dự án Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và nhận chuyển nhượng các dự án mới. 93% tổng hàng tồn kho (tương đương gần 120,750 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt gần 21,168 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 3, Novaland đã nhận giải ngân tổng cộng gần 27.446 tỷ đồng. Tập đoàn này cũng có khoản phải trả khác 98.884 tỷ đồng.