Novaland giải trình về 5 phiên giảm sàn

Novaland giải trình về 5 phiên giảm sàn

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) đã có văn bản giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ 03-09/11.

Novaland cho biết cổ phiếu NVL được niêm yết và giao dịch công khai trên sàn HOSE. Giá cổ phiếu giảm thời gian gần đây do yếu tố tâm lý trên thị trường chứng khoán và bị tác động bởi nhiều điều kiện vĩ mô.

Về kết quả kinh doanh mới nhất, 9 tháng đầu năm 2022, NVL đạt doanh thu hợp nhất gần 8,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 2,054 tỷ đồng.

Novaland

Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt hơn 6,445 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt hơn 1,463 tỷ đồng.

Tại ngày 30/09/2022, tổng tài sản của NVL đạt hơn 259,590 tỷ đồng, tăng 28.6% so với cuối năm 2021. Trong đó, hàng tồn kho hơn 129,636 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh đầu tư phát triển tại các dự án Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và nhận chuyển nhượng các dự án mới. 93% tổng hàng tồn kho (tương đương gần 120,750 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là BĐS đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa BĐS, BĐS đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.