Novaland “cắm” 54 “sổ đỏ” để huy động 2.300 tỷ đồng trái phiếu

Novaland “cắm” 54 “sổ đỏ” để huy động 2.300 tỷ đồng trái phiếu

Tập đoàn Novaland của tỷ phú Bùi Thành Nhơn sẽ sử dụng 54 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để đảm bảo cho công ty con huy động tối đa 2.300 tỷ đồng trái phiếu.

Theo đó, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) đã thông qua nghị quyết về việc sử dụng tài sản của công ty để bảo đảm cho các khoản huy động vốn của Công ty TNHH No Va Thảo Điền (công ty con do Novaland nắm 99,99% vốn tại ngày 30/6/2022).

Novaland của tỷ phú Bùi Thành Nhơn sẽ sử dụng 54 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM (tổng diện tích là 93.240 m2) thuộc sở hữu của công ty, để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ khác liên quan đến khoản huy động tối đa 2.300 tỷ đồng từ trái phiếu và 100 triệu đồng khoản cấp tín dụng tại ngân hàng SCB của No Va Thảo Điền.

du_an_thanh_my_loi_novaland

54 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại dự án Thạnh Mỹ Lợi sẽ được Novaland đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu.

Năm 2022, Novaland dự kiến sẽ phát hành gần 482,6 triệu cổ phiếu NVL với mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 4.825,8 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần tại báo cáo tài chính đã kiểm toán riêng năm 2021 của doanh nghiệp là 5.023 tỷ đồng.

Hiện Novaland đang lưu hành gần 1,95 tỷ cổ phiếu, tương đương tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá) gần 19.500 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, Novaland sẽ nâng tổng số cổ phiếu lưu hành trên thị trường lên hơn 2,43 tỷ cổ phiếu, tương đương tổng vốn cổ phần (vốn điều lệ) hơn 24.300 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD).