Nova Consumer

Nova Consumer sắp IPO, niêm yết trên HoSE

Nova Consumer sắp IPO, niêm yết trên HoSE


Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (Nova Consumer) vừa thông báo chào bán ra công chúng lần...