Nông nghiệp BAF muốn chào bán hơn 68,4 triệu cổ phiếu, giá 10.000/cổ phiếu

Nông nghiệp BAF muốn chào bán hơn 68,4 triệu cổ phiếu, giá 10.000/cổ phiếu

BAF muốn huy động 684 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh nông sản và phục vụ chăn nuôi heo.

Cụ thể, BAF muốn phát hành hơn 68,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với tỷ lệ 47,677% vốn điều lệ.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 54% so với giá cổ phiếu BAF chốt phiên 9/5. Giá trị sổ sách của cổ phiếu BAF tại ngày 31/12/2022 là 12.029 đồng/cp. Thời gian thực hiện chào bán dự kiến từ quý II đến quý IV/2023.

Theo BAF, trong tổng 684 tỷ đồng thu được nếu huy động thành công, 400 tỷ sẽ được dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh nông sản; hơn 165 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo và 119 tỷ đồng tăng vốn điều lệ tại các công ty con để thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

heo_an_chay

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng nguồn vốn của BaF Việt Nam tăng 27% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.260 tỷ đồng lên gần 5.990 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả gần 4.090 tỷ, gấp 2,1 lần vốn chủ sở hữu. Công ty đang đi vay tổng cộng 1.470 tỷ đồng, tăng 54% so với đầu năm, chủ yếu là các khoản vay với các ngân hàng và trái phiếu.

Hội đồng quản trị (HĐQT) BAF cũng sẽ trình cổ đông phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 17% cho năm 2023, tương ứng phát hành thêm gần 24,4 cổ phiếu, nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022.

Bên cạnh đó, công ty bổ sung tờ trình về kế hoạch phát hành hơn 7,1 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động  (ESOP), tương ứng 5% vốn điều lệ với giá phát hành là 10.000 đồng/cp.

HĐQT BAF cũng sẽ trình cổ đông việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Phan Ngọc Ấn theo đơn xin từ nhiệm từ ngày 11/4. Đồng thời, nhóm cổ đông lớn là CTCP Siba Holdings, đại diện 40,48% vốn điều lệ đề cử ông Nguyễn Duy Tân vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

🏷 Từ khoá