Nợ xấu VietAbank còn hơn 1.000 tỷ đồng

Nợ xấu VietAbank còn hơn 1.000 tỷ đồng

Tính đến 31/03/2022, tổng nợ xấu của Ngân hàng giảm nhẹ 1% so với đầu năm, còn 1,017 tỷ đồng.

Báo cóa tài chính hợp nhất quý 1/2022 vừa được Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, UPCoM: VAB) công bố cho thấy, lãi trước thuế của ngân hàng này đạt 339 tỷ đồng, gấp 2.7 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ khoản thu đột biến từ hoạt động khác.

vietabank

Trong quý 1, hoạt động chính của VietABank gần như đi ngang so với cùng kỳ khi chỉ thu về gần 252 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 4%.

Các nguồn thu ngoài lãi lại tăng trưởng như lãi từ dịch vụ (gấp 2.3 lần), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+13%). Đáng chú ý, quý đầu năm này Ngân hàng ghi nhận khoản lãi khác đột biến gần 254 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ thu 21 tỷ đồng.

Quý 1, VietABank được hoàn nhập 1.47 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận, do đó, VietABank báo lãi trước thuế hơn 339 tỷ đồng, gấp 2.7 lần cùng kỳ.

So với kế hoạch 1,158 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đề ra cho năm 2022, VietABank đã thực hiện được 29% chỉ tiêu sau 3 tháng đầu năm.

Tổng tài sản VietABank giảm đến 10% so với đầu năm, chỉ còn 91,001 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 46% (còn 1,260 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác giảm 35% (còn 14,743 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 4% (56,821 tỷ đồng). Tiền gửi khách hàng đi ngang ở mức 67,560 tỷ đồng.

Tính đến 31/03/2022, tổng nợ xấu của Ngân hàng giảm nhẹ 1% so với đầu năm, còn 1,017 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn dịch chuyển sang nợ nghi ngờ. Với kết quả  này đã kéo tỷ lệ xấu trên dư nợ vay từ mức 1.89% đầu năm xuống còn 1.79%.