Nợ xấu OCB giảm, còn 1.300 tỷ đồng

Nợ xấu OCB giảm, còn 1.300 tỷ đồng

Hội đồng quản trị OCB (HoSE: OCB) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 7.110 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này dự kiến sẽ giữ ở mức dưới 1%. Tổng tài sản cũng tăng 25% lên 230.112 tỷ đồng. Tổng huy động và dư nợ thị trường 1 lần lượt ở mức 155.003 tỷ đồng và 129.493 tỷ đồng, tăng 23% và 25% so với năm 2021.

Kết thúc năm 2021, lãi trước thuế của OCB tăng 25%, đạt gần 5.519 tỷ đồng, vượt nhẹ kế hoạch cả năm. Tỷ suất lợi nhuận ROE, ROA cao lần lượt là 2,6% và 22%.

Tính đến hết ngày 31/12/2021, tổng tài sản tăng 21% so với đầu năm, lên mức hơn 184.491 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 14%, ở mức 102.050 tỷ đồng. Nợ xấu giảm 11% so với đầu năm, xuống 1.349 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ giảm từ 1,69% xuống 1,32%. Huy động vốn trên thị trường 1 (bao gồm ủy thác đầu tư) đạt 126.430 tỷ đồng, tăng 17%.

Kết thúc phiên giao dịch 23/3, cổ phiếu OCB có giá 26.300 đồng/cổ phiếu, tăng 43% so với ngày đầu tiên lên sàn. Được biết, cổ phiếu OCB niêm yết trên HoSE từ ngày 28/1/2021.