Nợ xấu Eximbank 2.343,5 tỷ đồng, tăng 4,3%

Nợ xấu Eximbank 2.343,5 tỷ đồng, tăng 4,3%

6 tháng đầu năm, tổng nợ xấu Eximbank ghi nhận 2.343,5 tỷ đồng, tăng 4,3% so với đầu năm, trong đó nợ nhóm 3 và nhóm 4 đều ghi nhận giảm, trong khi đó nợ nhóm 5 tăng 36,5% lên hơn 1.852 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB), thu nhập lãi thuần của ngân hàng này đạt 1.417 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2021. Hoạt động dịch vụ lãi 124,3 tỷ đồng tăng gần 47%. Hoạt động kinh doanh ngoại hối ở mức 118,9 tỷ đồng, tăng 16%.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi 89,4 tỷ đồng, gấp 12 lần so với quý II/2021. Hoạt động khác báo lãi 272 tỷ đồng, gấp 4,4 lần.

Eximbank

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế Eximbank đạt 1.902,7 tỷ đồng, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ, tương đương 76% kế hoạch năm. Thu nhập lãi thuần lãi 2.662 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 47,8%, hoạt động khác lãi gần 400 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ.

Tính đến hết 30/6, tổng tài sản ghi nhận 174.582 tỷ đồng, tăng 5,3% so với đầu năm. Tiền mặt ở mức 2.071,3 tỷ đồng, tăng 7%, tiền gửi Ngân hàng Nhà nước tăng 12,5% lên 3.815 tỷ đồng, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng tăng 8% lên 27.225 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng nửa đầu năm ở mức 124.528 tỷ đồng, tăng 8,6%, chi phí dự phòng rủi ro cho vay khách hàng ở mức 1.656 tỷ đồng, tăng 21%. Tổng nợ xấu ghi nhận 2.343,5 tỷ đồng, tăng 4,3%. Nợ xấu nhóm 3 và nhóm 4 giảm lần lượt 36% và 50% xuống còn 208,6 tỷ đồng và 283 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ nhóm 5 ghi nhận 1.852 tỷ đồng, tăng 36,5%. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,95% thời điểm đầu năm xuống còn 1,88%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 60,8% lên 70,6%.

Tiền gửi khách hàng ghi nhận 141.494,7 tỷ đồng tăng 3% so với đầu năm. Quỹ của các tổ chức tín dụng tương đương với đầu năm ở mức 2.130 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là hơn 4.473 tỷ đồng, tăng gần 40%.

Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng trong năm 2022, tăng gần 8%. Dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp) đạt 127.149 tỷ đồng, tăng 10%. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 1,7%. Huy động vốn tổ chức kinh tế và dân cư mục tiêu đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 7,4%.