Nợ xấu BaoVietBank cải thiện

Nợ xấu BaoVietBank cải thiện

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) đạt hơn 90 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2022, tăng 11% so với năm trước, do cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Nợ xấu tại thời điểm cuối năm cải thiện hơn, giảm 11%.

Năm 2022, hoạt động chính của BaoVietBank giảm 13% so với năm trước, chỉ còn thu được gần 799 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 39% lên gần 572 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối thu được gần 33 tỷ đồng tiền lãi, gấp 3 lần, nhờ thu được 14.5 tỷ đồng ngoại tệ giao ngay (năm trước chỉ có 5.7 tỷ đồng).

Đáng chú ý, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 73% chỉ còn hơn 32 tỷ đồng. Trong khi đó, mua bán chứng khoán đầu tư lỗ gần 125 tỷ đồng, trong khi năm trước chỉ lỗ gần 88 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 16%, còn gần 653 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm, BaoVietBank cắt giảm 19% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (còn 563 tỷ đồng), do đó Ngân hàng thu được hơn 90 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 11%. Con số này vừa đủ giúp BaoVietbank hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022.

no_xau_BaoVietBank,

Quy mô tổng tài sản của BaoVietBank mở rộng 20% so với đầu năm, đạt 78,271 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm. Trong đó, tiền gửi tại NHNN tăng đến 58% (1,161 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD giảm 13% (chỉ còn 11,703 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng đến 32% 933,196 tỷ đồng).

Tiền gửi khách hàng chỉ tăng 12% so với đầu năm, ghi nhận 41,385 tỷ đồng. Ngân hàng ghi nhận 1,500 tỷ đồng các khoản nợ Chính phủ và NHNN, trong khi đầu năm không có. Tiền gửi của các TCTD khác tăng đến 41% lên 22,646 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu tính đến ngày 31/12/2022 giảm 11% so với đầu năm. Phân loại nợ giảm tại nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm mạnh từ 4.94% đầu năm xuống còn 3.34%.