Nợ xấu ABBank tăng 10%

Nợ xấu ABBank tăng 10%

Tổng nợ xấu ABBank ghi nhận ở mức 1.789,7 tỷ đồng, tăng 10,7%,  trong đó nợ xấu nhóm 5 tăng hơn 20% lên 1.038,8 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý II, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank. UPCoM: ABB) ghi nhận thu nhập lãi thuần 975,8 tỷ đồng tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ hoạt động dịch vụ 86,5 tỷ, tăng 3%. Hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 486,2 tỷ đồng, tăng 48,5%. Hoạt động khác ghi nhận lãi 216,9 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ.

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ 7,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 38,3 tỷ. Tương tự, mua bán chứng khoán đầu tư cũng lỗ 11 tỷ, cùng kỳ lãi 33,6 tỷ đồng.

ABBank

Chi phí hoạt động của ngân hàng quý II tăng 24% so với cùng kỳ lên 491,4 tỷ đồng, chi phí dự phòng giảm 13% xuống còn 173,8 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 868,3 tỷ đồng, tăng 81,8% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế 1,086,3 tỷ đồng, tăng 52,3%.

Lũy kế nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế ABBank đạt 1.662 tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 54% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ở mức 1.328,7 tỷ đồng, tăng 39,4%.

Tổng tài sản ABBank ở mức 131.320,7 tỷ đồng tính đến hết 30/6, tăng 8,6% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi và cho vay tổ chức tín dụng tăng 22% lên 26.160 tỷ đồng, tiền mặt giảm 10,5% xuồng còn 434,5 tỷ đồng, tiền gửi Ngân hàng Nhà nước giảm 71,4%, xuống 1.259,7 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng tăng 12,6% so với đầu năm lên 77.706,4 tỷ đồng. Tổng nợ xấu tăng 10,7%, ghi nhận ở mức 1.789,7 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng hơn 20% lên 1.038,8 tỷ đồng, nợ nghi ngờ tăng 6% lên 443,2 tỷ, nợ dưới tiêu chuẩn giảm 8% xuống 307,7 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu tính đến hết quý II giảm 4 điểm cơ bản so với đầu năm, từ 2,34% còn 2,3%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu nâng từ 50,2% lên 52,3%.