Nợ có khả năng mất vốn PVcomBank tăng đến 34%

Nợ có khả năng mất vốn PVcomBank tăng đến 34%

Ngoài ra, tổng nợ xấu của nhà băng này tính đến cuối quý 4 tăng đến 18% so với đầu năm, chiếm hơn 3,102 tỷ đồng trong tổng dư nợ.

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2021 với lợi nhuận trước thuế 2021 tăng 49% so với năm trước, đạt gần 101 tỷ đồng nhờ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư “thắng đậm”. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 3.5%.

Kết thúc năm tài chính 2021, PVcomBank chỉ tăng 4% so với năm trước, thu được gần 1,704 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

pvcombank

Nhờ tăng thu từ dịch vụ thanh toán, kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm nên lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 24%, đạt gần 288 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đem về khoản lãi tăng 87%, ghi nhận 1,517 tỷ đồng. Riêng trong quý 4, khoản mục này thu được khoản lãi đến 1,578 tỷ đồng.

Trái lại, các nguồn thu ngoài lãi khác đi lùi so với năm trước như lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh (-7%), hoạt động khác lỗ đến 156 tỷ đồng trong khi năm trước chỉ lỗ hơn 43 tỷ đồng…

Năm 2022,  PVcomBank dành ra hơn 642 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 70% so với năm trước. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước thuế tăng 49%, đạt gần 101 tỷ đồng.

Theo đó, PVcomBank vượt 14% so với kế hoạch lãi trước thuế 88.3 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2021.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản PVcomBank tăng 6% so với đầu năm, lên mức 191,914 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 25% (còn 4,979 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác tăng 20% (17,413 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 5% (88,722 tỷ đồng)… Tiền gửi khách hàng tăng 3% so với đầu năm, đạt 149,634 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu tính đến cuối quý 4 tăng đến 18% so với đầu năm, chiếm hơn 3,102 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng đến 34%. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 3.12% lên 3.5%.