Nợ có khả năng mất vốn ngân hàng ACB gân 2000 tỉ đồng

Nợ có khả năng mất vốn ngân hàng ACB gân 2000 tỉ đồng

ACB ghi nhận 3.119 tỉ đồng nợ xấu nội bảng, tăng 11,4% so với cuối năm 2021. Qua đó, đưa tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 0,77% vào cuối năm trước lên 0,82%.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2022 vừa được Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) công bố, lợi nhuận trước thuế của nhà băng này đạt 4.114 tỉ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được hơn 27% kế hoạch đề ra.

Trong khoản mục hoạt động kinh doanh, thu nhập lãi thuần quý này đạt gần 5.441 tỉ đồng, tăng 17,3%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối tăng trưởng lần lượt 18,2% và 54,7%, mang về cho ACB hơn 739 và 303 tỉ đồng.

Quý 1 cũng là giai đoạn khó khăn của khối đầu tư khi mảng chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh đều đi xuống so với cùng kỳ 2021. Trong đó, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư giảm gần 87% xuống còn 6,5 tỉ đồng; còn chứng khoán kinh doanh lỗ hơn 11 tỉ đồng.

Tại ACB, tổng hợp các mảng kinh doanh, thu nhập hoạt động hết quý 1/2022 đạt gần 6.850 tỉ đồng, tăng 20,7%. Song một điều đáng quan ngại là chi phí hoạt động tăng 39,3%, lên gần 2.739 tỉ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ tăng 10,8% đạt hơn 4.111 tỉ đồng.

no_xau_acb

Cuối quý 1 năm nay, ACB chỉ đạt mức 528.636 tỉ đồng, tăng 0,2% so với cuối năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 5%, đạt 379.983 tỉ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 1,6% lên 386.051 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm 31/3, ACB có tổng dư nợ cho vay hơn 374.389 tỉ đồng. Về chất lượng, nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) có nhiều biến động rủi ro hơn. Cụ thể, ngân hàng ghi nhận 3.119 tỉ đồng nợ xấu nội bảng, tăng 11,4% so với cuối năm 2021. Qua đó, đưa tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 0,77% vào cuối năm trước lên 0,82%.

Nợ có khả năng mất vốn tại ACB trong quý 1 tăng hơn 40% lên gần 1.934 tỉ đồng, chiếm 62% tổng nợ xấu. Nợ nghi ngờ tăng 3,4% trong khi nợ dưới tiêu chuẩn giảm gần một nửa xuống còn hơn 273 tỉ đồng.

Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào đầu tháng 4/2022 đã thông qua mục tiêu tổng tài sản và tiền gửi đều tăng 11% so với kết quả đạt được trong năm 2021. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 kỳ vọng tăng trưởng 25% lên 15.018 tỉ đồng. Đại hội cũng thông qua phương án phát hành hơn 675 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25% và kế hoạch này phụ thuộc vào sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Thời gian dự kiến hoàn thành trong quý 3/2022. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 27.019 tỉ đồng lên hơn 33.774 tỉ đồng.

Tính đến ngày 28.4 cổ phiếu ACB hiện đang có mức giá 30.900 đồng/cổ phiếu.