Nợ có khả năng mất vốn của Nam A Bank gần 1.100 tỷ đồng

Nợ có khả năng mất vốn của Nam A Bank gần 1.100 tỷ đồng

Báo cáo tài chính Nam A Bank cho thấy, tổng tài sản ngân hàng tăng 14,1% trong năm 2021 lên 153.238 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 15,1% đạt gần 102.653 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – NAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với lợi nhuận hợp nhất trước và sau thuế giảm hơn 39% so với cùng kỳ 2020, xuống lần lượt 376 tỷ đồng và 298 tỷ đồng.

Lý do khiến lợi nhuận Nam A Bank đi lùi trong quý IV là do chi phí dự phòng rủi ro cao gấp 2,5 lần cùng kỳ trong khi lợi nhuận thuần chỉ tăng nhẹ 5,9%.

Thu nhập lãi thuần tăng mạnh 50,6% lên gần 1.295 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng hơn 70%, mang về 73 tỷ đồng. Kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư cũng khởi sắc, tạo ra lần lượt 15 tỷ và 166 tỷ lãi thuần.

Kết thúc quý IV/2021, tổng thu nhập hoạt động ngân hàng đạt 1.553 tỷ, tăng 22,5%. Lũy kế cả năm 2021, lợi nhuận trước và sau thuế của Nam A Bank đạt lần lượt 1.799 và 1.434 tỷ đồng, tăng 79% so với năm trước và vượt 28% kế hoạch đề ra.

no_xau_namabank

Lợi nhuận trong năm 2021 của Nam A Bank tăng mạnh nhờ thu nhập hoạt động năm 2021 tăng gần 51% với hầu hết mảng kinh doanh chính đều diễn biến tích cực. Cụ thể, thu nhập lãi thuần tăng gần 65% lên mức kỷ lục 4.283 tỷ; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và chứng khoán đầu tư tăng lần lượt 77% và 39%, mang về 208 tỷ và 273 tỷ.

Kết thúc năm tài chính 2021, tổng tài sản ngân hàng tăng 14,1% trong năm 2021 lên 153.238 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 15,1% đạt gần 102.653 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng của ngân hàng ở mức 1.613 tỷ, chiếm 1,57% tổng dư nợ. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn là gần 1.100 tỷ, tăng 135%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ mức 114% xuống còn 79,5%.