Những ngân hàng có vốn chủ sở hữu vượt 100.000 tỷ đồng

Những ngân hàng có vốn chủ sở hữu vượt 100.000 tỷ đồng

Vietcombank, Techcombank, VPBank, BIDV là những ngân hàng ghi nhận vốn chủ hữu đạt trên 100.000 tỷ đồng.

Kết quả báo cáo tài chính quý 3 đang cho thấy kết quả nhiều ngân hàng đã vượt qua vốn chủ sở hữu trên 100.000 tỷ đồng. Theo đó, Vietcombank đang là nhà băng có vốn chủ sở hữu cao nhất của hệ thống ngân hàng khi đạt hơn 128.000 tỷ đồng, tăng thêm 19.200 tỷ đồng (tăng 17,6%) so với đầu năm. Vào cuối năm 2021, Vietcombank đã có vốn chủ sở hữu vượt mốc 100 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của Vietcombank ở mức 47.325 tỷ đồng, tăng hơn 10 nghìn tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận chưa phân phối đạt hơn 57.700 tỷ đồng.

Xếp sau Vietcombank là Techcombank, khi ngân hàng này vượt mốc 100.000 tỷ đồng vào quý cuối quý 2/2022. Tuy nhiên, đến quý 3, Techcombank tiếp tục tăng lên gần 110.000 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2022, Techcombank tăng thêm 16.800 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.

nbidv

Vốn điều lệ của Techcombank ở mức 35.172 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối lên tới 64.059 tỷ đồng, cao nhất trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Tính đến hết quý 3, VPBank đã vượt mốc 100.000 tỷ đồng về vốn chủ sở hữu. Theo đó, VPBank đạt 102,36 nghìn tỷ đồng, tăng 18,6% so với cuối năm 2021. Vốn điều lệ của VPBank đạt 45.056 tỷ đồng vào cuối quý 3/2022.

Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức dự kiến trong tháng 11, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng lên 67 nghìn tỷ đồng, đưa VPBank vào hàng ngũ những ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Ngân hàng thứ 4 gia nhập Top nhà băng có vốn vượt 100.000 tỷ đồng là BIDV. Vốn chủ sở hữu của ngân hàng đã tăng 16,9% trong 9 tháng đầu năm lên 100.925 tỷ đồng. BIDV có vốn điều lệ cao nhất hệ thống với 50.585 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối ở mức 20.593 tỷ.