nhung hươu ngâm mật ong

Cả làng cửa khẩu Cầu Treo cắt nhung hươu, mỗi vụ thu 200 tỷ đồng

Cả làng cửa khẩu Cầu Treo cắt nhung hươu, mỗi vụ thu 200 tỷ đồng


Cả huyện miền núi Hương Sơn đang có 36.000 con hươu, dự kiến năm nay có khoảng 7.000 con hươu...