Nhóm Dragon Capital chi đậm mua 19 triệu cổ phiếu STB

Nhóm Dragon Capital chi đậm mua 19 triệu cổ phiếu STB

2 quỹ thuộc Dragon Capital gồm CTBC Vietnam Equity Fund và Vietnam Enterprise Investments Limited thông báo đã mua lần lượt 1,5 triệu và 750.000 cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, STB).

Theo đó, ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cả nhóm vượt quá các ngưỡng 1% là 4/8.

Như vậy, sau giao dịch, nhóm quỹ Dragon Capital tăng nắm giữ từ 129,78 triệu lên 132 triệu cổ phiếu STB, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 6,88% lên 7%.

Nếu tính từ đầu tháng 7, nhóm quỹ Dragon Capital đã mua ròng 19,3 triệu cổ phiếu STB để tăng sở hữu từ 112,7 triệu đơn vị lên 132 triệu đơn vị. Trong đó, CTBC Vietnam Equity mua ròng 14,5 triệu cổ phiếu, Vietnam Enterpirse Investments Limited mua 6,7 triệu đơn vị, còn bên bán ra là Amersham Industries Limited và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity).

Trên thị trường, giá cổ phiếu STB đang nằm ở mức 25.200 đồng/cp.