Nhân sự cấp cao Eximbank từ nhiệm

Nhân sự cấp cao Eximbank từ nhiệm

Ngày 6/1/2023, Eximbank nhận được đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của ông Trịnh Bảo Quốc vì lý do cá nhân.

Ông Quốc được bầu làm Thành viên BKS (không chuyên trách) nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần 2 ngày 15/02/2022.

Ông Bảo có đơn từ nhiệm ngay trước thềm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank, dự kiến tổ chức vào ngày 16/1 tới đây. Mục đích triệu tập cuộc họp là để miễn nhiệm và bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.

Eximbank

Hồi tháng 10/2022, bà Lê Hồng Anh (Thành viên HĐQT) và ông Đào Phong Trúc Đại (Thành viên HĐQT độc lập) đã có đơn từ nhiệm khỏi HĐQT Eximbank vì lý do cá nhân. Đây là 2 nhân sự đại diện cho nhóm Tập đoàn Thành Công. Động thái từ nhiệm diễn ra sau khi Tập đoàn Thành công thoái sạch vốn khỏi ngân hàng.

Nửa cuối năm 2022, cổ phiếu EIB của Eximbank ghi nhận khối lượng giao dịch thỏa thuận khủng với giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Chẳng hạn ngày 21-22/12/2022 có hơn 211 triệu cp EIB được sang tay, giá trị hơn 5.900 tỷ đồng. Trong tuần giao dịch đầu năm 2023, cổ phiếu này cũng tiếp tục có giao dịch thỏa thuận sôi động, với gần 28 triệu cp được sang tay, giá trị 753 tỷ đồng.

Sáng 9/1, cổ phiếu EIB có thời điểm tăng lên 29.600 đồng/cp.