nguyễn tâm thịnh là ai

Thêm 2.000 tỷ đổ về Trung Nam Group và tham vọng dự án tỷ USD LNG Cà Ná

Thêm 2.000 tỷ đổ về Trung Nam Group và tham vọng dự án tỷ USD LNG Cà Ná


Huy động vốn hàng chục nghìn tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu, bán cổ phần tại công ty con...