Nguyễn Quỳnh Trâm

Microsoft bổ nhiệm nữ Tổng giám đốc người Việt

Microsoft bổ nhiệm nữ Tổng giám đốc người Việt


Tân Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam Nguyễn Quỳnh Trâm từng làm việc tại nhiều công ty đa...