Nguyễn Khắc Đồi

Cựu chủ tịch Tập đoàn Gold Time chiếm đoạt 844 tỷ như thế nào?

Cựu chủ tịch Tập đoàn Gold Time chiếm đoạt 844 tỷ như thế nào?


Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị...