Nguyễn Hồng Hiển

Ông Nguyễn Hồng Hiển giữ chức Chủ tịch MobiFone

Ông Nguyễn Hồng Hiển giữ chức Chủ tịch MobiFone


Vụ trưởng Công nghệ và Hạ tầng Ông Nguyễn Hồng Hiển được Ủy ban Quản lý vốn Nhà...