nguyễn đại dương New Century

 Cựu Chủ tịch Tổng công ty Bình Dương và con gái tham ô 463 tỷ như thế nào?

 Cựu Chủ tịch Tổng công ty Bình Dương và con gái tham ô 463 tỷ như thế nào?


Ông Nguyễn Văn Minh – cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương và con gái Nguyễn Thục Anh bị...