Ngân hàng VPBank mua Công ty chứng khoán ASC

Ngân hàng VPBank mua Công ty chứng khoán ASC

26 triệu cổ phần của Công ty Chứng khoán ASC sẽ được chuyển nhượng cho VPBank, tương đương sở hữu 97,42% vốn điều lệ và trở thành công ty mẹ của ASC.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (VPB) vừa công bố nghị quyết về việc đầu tư mua, nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty CP Chứng khoán ASC.

Nghị quyết cho biết VPBank nhận chuyển nhượng 26,186 triệu cổ phần từ ASC, tương đương 97,42% vốn công ty chứng khoán này từ các cổ đông hiện hữu. Sau giao dịch, VPBank sẽ trở thành công ty mẹ, chi phối hoạt động của ASC.

Công ty Chứng khoán ASC có vốn điều lệ 268,8 tỷ đồng, tương đương 26,8 triệu cổ phần phổ thông.

HĐQT VPBank cũng ủy quyền toàn bộ cho ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc ngân hàng VPBank, đại diện thực hiện đàm phán và quyết định các điều kiện để thực hiện giao dịch, bao gồm giá mua và các điều kiện mua khác.

Ông Vinh cũng sẽ là người ký hợp đồng mua bán, nhận chuyển nhượng cổ phần và các tài liệu liên quan hoạt động nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của ASC.

Trước đó, lãnh đạo VPBank cũng từng chia sẻ kế hoạch mua lại một công ty chứng khoán để quay trở lại mảng kinh doanh này sau 6 năm thoái vốn khỏi Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (nay là Công ty CP Chứng khoán VPS).