ngân hàng tự động

KienlongBank gây ấn tượng trong sự kiện “Chuyển đổi số” ngành Ngân hàng 2022

KienlongBank gây ấn tượng trong sự kiện “Chuyển đổi số” ngành Ngân hàng 2022


Là một trong số 13 ngân hàng, tổ chức tín dụng tiêu biểu tham gia ngày Chuyển đổi số,...