Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

10.000 tỷ đồng trái phiếu Vạn Trường Phát “chảy” về đâu?

10.000 tỷ đồng trái phiếu Vạn Trường Phát “chảy” về đâu?


Vạn Trường Phát mới thành lập được 3 năm, nhưng số vốn huy động qua kênh trái phiếu lên...

SCB đạt lợi nhuận 196 tỷ đồng, tăng 45% năm 2018

SCB đạt lợi nhuận 196 tỷ đồng, tăng 45% năm 2018


Năm 2018, SCB tiếp tục gây ấn tượng với tốc độ tăng trưởng lãi thuần từ hoạt động...