Ngân hàng SCB liên tục miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc trong 3 tháng gần đây

Ngân hàng SCB liên tục miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc trong 3 tháng gần đây

Chỉ trong 3 tháng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã bổ nhiệm tới 6 Phó Tổng giám đốc. 

Theo đó, ngày 12/08/2022, Ngân hàng đã miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc của ông Trương Hoàng Khánh. Đồng thời, ông Diệp Bảo Châu được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách.

Ngày 30/08, SCB bổ nhiệm ông Trương Ngọc Lũy vào vị trí Phó Tổng Giám đốc.

dang_thi_bao_chau_scb

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc, bà Đặng Thị Bảo Châu là quyền Gíam đốc Khối Doanh nghiệp của SCB.

Ngày 15/09, bà Trần Thị Mỹ Dung bị miễn nhiệm khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc. Theo đó, bà Dung thực hiện nhiệm vụ mới theo sự phân công của lãnh đạo Ngân hàng SCB. Cùng ngày, bà Nguyễn Kim Hằng được bổ nhiệm làm Kế Toán trưởng của Ngân hàng.

Chỉ riêng trong tháng 9, SCB liên tiếp bổ nhiệm thêm 3 phó tổng giám đốc khác là ông Bùi Nhân, ông Hoàng Minh Hoàn và bà Đặng Thị Bảo Châu.

Ngày 04/10, SCB bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên vào vị trí Phó Tổng Giám đốc.

Theo đó, chỉ trong vòng 3 tháng, SCB đã liên tiếp bổ nhiệm 6 Phó Tổng giám đốc.