Ngân hàng Sacombank giảm 1% lãi suất cho vay

Ngân hàng Sacombank giảm 1% lãi suất cho vay

Sacombank giảm 1% lãi suất cho vay đối với tất cả khách hàng nhằm đồng hành với các cá nhân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, phục hồi sản xuất kinh doanh, đặc biệt dịp cuối năm và Tết.

Đối với các khách hàng giao dịch lâu năm, có đóng góp cho ngân hàng và có kế hoạch kinh doanh khả thi thì mức lãi suất có thể được giảm thêm đến 1,5%.

Sacombank đã được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tăng cường đưa vốn tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như xuất khẩu, nông nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ… theo đúng chủ trương của Chính phủ cũng như đáp ứng nhu cầu vốn để sản xuất kinh doanh và hỗ trợ khách hàng theo Nghị định 31 và Thông tư 03.

sacombank

Tính đến hết tháng 11/2022, tổng huy động được cân đối phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, đạt 504.675 tỉ đồng, tăng gần 8,7% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 426.294 tỉ đồng, tăng 9,8% so với đầu năm, chủ yếu phục vụ nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của NHNN.

Cho vay bất động sản được kiểm soát, không phát sinh cho vay chứng khoán và đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỉ lệ nợ xấu giảm từ 1,32% (31-12-2021) xuống còn 0,91%.

Sacombank được đánh giá là điểm sáng tái cơ cấu theo chủ trương của Chính phủ. Sau hơn 5 năm, Ngân hàng đã đạt được những bước tiến vững chắc, các mục tiêu trọng tâm của Đề án tái cơ cấu như xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng được thực hiện hiệu quả với tốc độ ấn tượng.

Từ giữa năm 2022, Sacombank đã hoàn thành chỉ tiêu xử lý 21.576 tỉ đồng lãi dự thu còn tồn đọng thuộc Đề án, có thêm nguồn lực để tăng tốc cho hoạt động kinh doanh. Dự kiến, trong năm 2023, Sacombank sẽ hoàn tất tái cơ cấu thay vì đến năm 2025 như Đề án cho phép.

Trong thời gian tới, Sacombank sẽ cân đối tăng trưởng huy động, cho vay và quản trị lãi suất phù hợp để vừa đảm bảo an toàn, vừa gia tăng hiệu quả, vừa đáp ứng các định hướng chung của Chính phủ và NHNN.