Ngân hàng OCB phát hành 2.600 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 5

Ngân hàng OCB phát hành 2.600 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 5

Tính chung trong tháng 5 vừa vừa qua, việc huy động vốn thông qua trái phiếu dẫn đầu vẫn là nhóm ngân hàng thương mại với 12.829 tỉ đồng, chiếm 80,3% tổng giá trị phát hành.

Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu (VBMA) Việt Nam, trong tháng 5 có 1 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng trị giá 300 tỉ đồng của Công ty CP đầu tư và thương mại TNG và 28 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp với giá trị 15.681 tỉ đồng.

Tính chung trong tháng 5 vừa vừa qua, việc huy động vốn thông qua trái phiếu dẫn đầu vẫn là nhóm ngân hàng thương mại với 12.829 tỉ đồng, chiếm 80,3% tổng giá trị phát hành. Trong đó, Ngân hàng Phương Đông có giá trị phát hành lớn nhất với 2.600 tỉ đồng (chiếm 16,2% tổng số phát hành) với 2 đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm, tiếp nữa là BIDV với 1.850 tỉ đồng (chiếm 11,6% giá trị phát hành)...

Riêng ngành bất động sản có một số doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trở lại nhưng số lượng ít. Cụ thể, Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh địa ốc Mỹ Phú phát hành 700 tỉ đồng trái phiếu; Hội An Invest cũng tiến hành một số đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 5, đợt nhiều nhất là 300 tỉ đồng hay bất động sản An Gia cũng phát hành 300 tỉ đồng…

Theo VBMA, lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ giảm mạnh trong tháng 4 và tháng 5 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy bỏ 9 đợt chào với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của các công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Sau đó Chính phủ và Bộ Tài chính liên tục đốc thúc các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hơn việc phát hành cũng như giao dịch trái phiếu doanh nghiệp.

Công ty chứng khoán VnDirect nhận định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể trầm lắng trong 1 - 2 quý tới do đang chờ đợi những thay đổi về mặt chính sách, pháp lý được cơ quan quản lý nhà nước ban hành trong thời gian tới; các doanh nghiệp phát hành, tổ chức tư vấn, bảo lãnh phát hành, nhà đầu tư tổ chức (ngân hàng, công ty bảo hiểm), cần thời gian để thích ứng với những thay đổi mới về mặt chính sách, pháp lý. Trong đó, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của nhóm bất động sản sẽ giảm dần trong một vài quý tới và nhường dòng vốn cho những doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ thiết yếu...