Ngân hàng NCB tăng vốn điều lệ lên 5.600 tỷ đồng

Ngân hàng NCB tăng vốn điều lệ lên 5.600 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho NCB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.500 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, đưa vốn điều lệ lên mức hơn 5.600 tỷ đồng.

Theo đó, Ngân hàng TNCP Quốc Dân (NCB, Mã: NVB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận cho tăng vốn lên hơn 5.600 tỷ đồng.

ncb_tang_von

Trước đó, NCB cũng đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.500 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, đưa vốn điều lệ lên mức hơn 5.600 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) NCB thông qua.

Đại diện NCB cho biết vốn điều lệ tăng thêm chủ yếu sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh giúp tăng cường năng lực tài chính và an toàn hoạt động; mở rộng hoạt động kinh doanh tại các địa bàn kinh tế trọng điểm, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn của khách hàng. Bên cạnh đó, vốn tăng thêm còn đươc dùng để triển khai các dự án trọng điểm phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài của NCB.

Năm 2022, tổng tài sản NCB tăng lên mức 78.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NCB cũng đặt kế hoạch tái cấu trúc toàn diện chất lượng tài sản; tập trung thu hồi, xử lý nợ có vấn đề theo đúng kế hoạch tại Phương án cơ cấu lại; tăng cường công tác giám sát, quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Tại ĐHĐCĐ vừa qua, ngân hàng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 608 tỷ đồng.

NCB đặt kế hoạch tăng trưởng cho vay khách hàng khoảng 10% trong năm 2022 đạt 46.015 tỷ đồng. Cùng với đó, Tổng tài sản dự kiến đạt mức 78.178 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Huy động từ khách hàng ước tăng 4,6%, đạt mức 67.551 tỷ đồng.