Ngân hàng MSB thu xếp tài chính dự án 13.000 tỷ đồng của FLC tại Lâm Đồng

Ngân hàng MSB thu xếp tài chính dự án 13.000 tỷ đồng của FLC tại Lâm Đồng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) cam kết thu xếp tài chính cho Tập đoàn FLC để thực hiện dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim tại huyện Đức Trọng.

Mới đây, UBND huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) vừa có báo cáo về việc cập nhật tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Trong đó, quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 524 ngày 16/3/2020 với tổng diện tích gần 154 ha. Gồm 44,29 ha đất ở; 6,39 ha đất công trình công cộng dịch vụ đô thị; 4,51 ha đất công cộng đơn vị ở; 24,83 ha đất cây xanh – thể dục thể thao; 6,33 ha đất mặt nước và 67,26 ha đất giao thông, bãi đỗ xe và công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo UBND huyện Đức Trọng, dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim thuộc danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất và cần chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 218 ngày 10/12/2020.

khu_do_thi_ven_song_da_nhim

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam sông Đa Nhim được phê duyệt, UBND tỉnh, các sở ngành đang xem xét hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Khu đô thị Nam sông Đa Nhim của CTCP Tập đoàn FLC.

Dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim được UBND tỉnh Lâm Đồng ủng hộ ý tưởng và thống nhất đề xuất của Tập đoàn FLC về khảo sát nghiên cứu vào năm 2018. Quy hoạch chi tiết Khu đô thị đã được UBND huyện Đức Trọng phê duyệt tại quyết định số 524/QĐ-UBND tháng 3/2020.

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam Sông Đa Nhim được phê duyệt, Tập đoàn FLC đã lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, vào tháng 3/2022 vừa qua, Bộ Kế hoạch Đầu tư có văn bản đề nghị dừng xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị nói trên.

Đến tháng 4/2022, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có Công văn số 749 về việc năng lực tài chính dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim của CTCP Tập đoàn FLC.

Theo Sở Tài chính, dự án do Tập đoàn FLC đề xuất có diện tích sử dụng đất gần 154 ha với tổng mức đầu tư hơn 13.587 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu gần 2.471 tỷ đồng và vốn huy động hơn 11.116 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2027.

Về vốn chủ sở hữu, căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 thì điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của chủ đầu tư phải “Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên".

Như vậy, theo quy định Công ty phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư, tương ứng với vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án là 2.038 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính năm 2020, nguồn vốn chủ sở hữu của FLC tại thời điểm 31/12/2020 gần 13.425 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm thẩm định doanh nghiệp chưa có báo cáo tài chính năm 2021 nên Sở Tài chính không đủ cơ sở để tham gia ý kiến về vốn chủ sở hữu bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của chủ đầu tư.

Về khả năng huy động vốn, ngày 17/6/2021, Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh Long Biên - Hà Nội đã có văn bản cam kết cấp tín dụng số 29/2021/034/CKTD-MSB (có hiệu lực đến hết ngày 17/6/2024).

Qua đó, MSB cam kết thu xếp tài chính hoặc là đầu mối thu xếp tài chính cho Tập đoàn FLC với số tiền không vượt quá 11.116,319 tỷ đồng để thực hiện dự án nói trên nếu công ty đáp ứng đầy đủ các quy định của Ngân hàng và pháp luật tại thời điểm đề nghị cấp tín dụng.