Ngân hàng MSB được tăng vốn lên 20.000 tỷ đồng

Ngân hàng MSB được tăng vốn lên 20.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) tăng vốn điều lệ thêm 4,725 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên mức 20,000 tỷ đồng.

Ngân hàng MSB do ông Trần Anh Tuấn làm Chủ tịch sẽ phát hành thêm tối đa 472.5 triệu cp, trong đó gồm: 458.25 triệu cp thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu, tương đương 30% vốn điều lệ hiện tại; 14.25 triệu cp phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.

ngan_hang_msb_tang_von

Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 4,725 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành sẽ tăng lên 2 tỷ cp, tương ứng vốn điều lệ lên 20,000 tỷ đồng.

Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ là nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Đợt tăng vốn giúp MSB nâng cao năng lực tài chính, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư cho các dự án chiến lược, đặc biệt là chuyển đổi số.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận trước thuế của MSB đạt gần 3,336 tỷ đồng. Nếu không bao gồm khoản thu phí từ hợp đồng hợp tác bán Bancassurance với Prudential được tính vào quý 2/2021, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động lõi nửa đầu năm 2022 của MSB tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của MSB giảm 4% so với đầu năm, chỉ còn 195,057 tỷ đồng.