Ngân hàng MB: Dự báo lãi cả năm đạt 1 tỷ USD

Ngân hàng MB: Dự báo lãi cả năm đạt 1 tỷ USD

SSI Research ước tính, lợi nhuận hợp nhất trước thuế MB năm 2022 sẽ đạt 22.300 tỷ đồng, tăng 35%.

Một phân tích của SSI Research vừa công bố cho thấy, Ngân hàng TMCP Quận đội (MB) duy trì đà tăng trưởng tốt 2 tháng đầu năm nay với tín dụng tăng 6% và lợi nhuận ngân hàng mẹ đạt 3.500 tỷ đồng. MB hiện có một số kịch bản cho 2022, dựa trên các mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 15% đến 35% phụ thuộc vào hạn mức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Với đà tăng trưởng tín dụng và huy động đạt lần lượt ở mức 15% và 6,8%, lợi nhuận trước thuế MB có thể tăng 20% lên 19.800 tỷ đồng. Tỷ lệ ROE 23% và tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, CIR duy trì thấp hơn 29% đối với ngân hàng mẹ, số lượng khách hàng cá nhân là 13-14 triệu khách.

ngan_hang_mb

Theo SSI Research, lợi nhuận trước thuế năm nay của MB sẽ tăng 35%, đạt 22.300 tỷ đồng. NIM khá ổn định ở mức 5,1%; CASA trung bình cả năm sẽ ở quanh mức 42% - 44%; ROE có thể đạt 26,3% - mức cao thứ 2 toàn hệ thống và cao nhất trong số các ngân hàng có quy mô tương đương.

Về thông tin liên quan đến việc MB sẽ hỗ trợ một ngân hàng "0 đồng". Mặc dù phía ngân hàng chưa lên tiếng chính thức về thông tin này cũng như chưa có những thông tin chi tiết của thương vụ này, SSI Research đã đưa ra một số tác động tiềm năng của thương vụ này (nếu xảy ra) tới MB.

Ngoài quyền lợi theo quy định, MB cũng có khả năng sẽ được cấp hạn mức tín dụng cao hơn. Thực tế, trong những năm qua, khi các ngân hàng hỗ trợ một số quỹ tín dụng, họ thường được cấp hạn mức tín dụng cao hơn.

Nếu giả định MB được cấp thêm 10% hạn mức tín dụng (hoặc 34.000 tỷ đồng) theo số liệu 2021 và cung cấp 10.000 tỷ đồng vốn chi phí thấp cho ngân hàng được hỗ trợ, tác động ròng đến thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của MB có thể là 1.000 tỷ đồng và 600 tỷ đồng (giả định NIM là 4,3% và chi phí tín dụng 1,8%). Con số trên chưa tính đến khả năng sau khi tái cơ cấu thành công, MB có thể thoái vốn tại ngân hàng được hỗ trợ.