Ngân hàng Bản Việt tăng vốn thêm  1,618 tỷ đồng

Ngân hàng Bản Việt tăng vốn thêm  1,618 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, UPCoM: BVB) đặt mục tiêu đạt 450 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 45% so với thực hiện năm 2021.

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vừa được Viet Capital Bank công bố cho thấy, ngân hàng này sẽ tổ chức đại hội vào ngày 08/04/2022, tại Phú Quốc.

Viet Capital Bank dự kiến tổng tài sản năm 2022 đạt 97,000 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2021.

ngan_hang_ban_viet

Tổng huy động và dư nợ cấp tín dụng theo kế hoạch năm 2022 lần lượt là 71,200 tỷ đồng và 53,400 tỷ đồng, tăng trưởng 28% và 15% so với năm 2021.

Viet Capital Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 45%, đạt mức 450 tỷ đồng trong năm nay.

Lãnh đạo Viet Capital Bank cho rằng, định hướng chung của ngân hàng là tiếp tục tăng tốc độ chuyển sang tỷ trọng kinh doanh bán lẻ hơn nữa, đẩy nhanh tốc độ phát triển ngân hàng số…

Kết thúc năm 2021, Viet Capital Bank có tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng 22%, lên 1,733 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng do chủ động trích lập 100% dự phòng với nhóm khách hàng có nợ cơ cấu theo Thông tư 03 do tác động của dịch COVID-19, và trích bổ sung 100 tỷ đồng dự phòng rủi ro với nợ mua về từ VAMC.

Kết quả, Viet Capital Bank thu về được 311 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 55% so với năm 2020 và vượt 7% mục tiêu lợi nhuận năm.

Viet Capital Bank dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tăng vốn năm 2021. Cụ thể, BVB muốn tăng vốn thêm hơn 1,618 tỷ đồng, từ 3,671 tỷ đồng lên 5,289 tỷ đồng thông qua 3 phương án.

Thứ nhất là phát hành hơn 55 triệu cp thưởng, với tỷ lệ dự kiến 15% ( cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận thêm 15 cp mới), tương đương tổng giá trị phát hành gần 551 tỷ đồng.

Thứ hai, Viet Capital Bank dự kiến chào bán gần 92 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá bán 10,000 đồng/cp, tổng giá trị phát hành tối đa gần 918 tỷ đồng.

Dự kiến, Viet Capital Bank sẽ tăng vốn điều lệ thông qua chào bán tối đa 15 triệu cp cho người lao động (ESOP) với giá bán 10,000 đồng/cp.

Tổng số vốn huy động dự kiến được dùng để đầu tư cơ sở vật chết hạ tầng, công nghệ (150 tỷ đồng), bổ sung vốn vay (500 tỷ đồng) và kinh doanh vốn, đầu tư và hoạt động kinh doanh khác của Viet Capital Bank (968 tỷ đồng).

Ngoài ra, Viet Capital Bank cũng sẽ trình cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng của ông Vương Công Đức.

Giá cổ phiếu BVB đạt mức 20,100 đồng/cp trong phiên đóng cửa ngày 22/03/2022.