Ngân hàng Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng tăng vốn hơn 5.000 tỷ đồng

Ngân hàng Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng tăng vốn hơn 5.000 tỷ đồng

ĐHĐCĐ năm 2022 của Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank; MCK: BVB) vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên mức 5,289 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) cũng đã có văn bản chấp thuận cho Viet Capital Bank tăng thêm vốn điều lệ tối đa là 1,618 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ tăng lên 5,289 tỷ đồng.

Theo đó, quá trình tăng vốn điều lệ của Viet Capital sẽ được thực hiện theo 3 phương án. Phướng án 1, BVB dự kiến phát hành hơn 55 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ dự kiến 15%. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cp, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành là gần 551 tỷ đồng.

ngan_hang_ban_viet

Phương án 2, BVB sẽ phát hành thêm gần 91.78 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. BVB sẽ thực hiện theo hình thức thực hiện quyền mua cổ phiếu phát thành thêm, với tỷ lệ 4:1, giá chào bán là 10,000 đồng/cp. Quyền mua không được phép chuyển nhượng. Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành không thấp hơn 918 tỷ đồng.

Đối với phương án 3, BVB dự kiến phát hành tố đa 15 triệu cổ phiếu cho người lao động theo chương trình ESOP với tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng, giá chào bán 10,000 đồng/cp. Cổ phần phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Khi kết thúc đợt phát hành, nếu danh sách được HĐQT phê duyệt không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác là cán bộ nhân viên của ngân hàng với giá trị không thấp hơn 10,000 đồng/cp.

Sau đợt tăng vốn, BVB dự kiến sẽ đầu tư vào cơ sở vất chất hạ tầng, công nghệ, bổ sung vốn cho vay và đầu tư. Đồng thời, BVB cũng sẽ thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh khác.

Kết thúc năm tài chính 2021, Viet Capital Bank báo lãi 249 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần năm nay tăng 30% lên 1.435 tỷ đồng và chi phí hoạt động tăng 21% lên 1.051 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên chi phí hoạt động của Viet Capital Bank vượt mốc nghìn tỷ.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản Viet Capital Bank là 76.511 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm, cho vay khách hàng 46.389 tỷ đồng, trong đó nợ xấu là 1.176 tỷ đồng, chiếm 2,53%.

Huy động tiền gửi khách hàng đến cuối năm 2021 là 45.245 tỷ đồng, tăng trưởng 9,36%.

Viet Capital Bank gắn liền với tên tuổi của bà Nguyễn Thanh Phượng. Bà Phượng là thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT) và giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT của Viet Capital Bank. Bà Phượng gia nhập Ngân hàng Bản Việt từ năm 2011 và đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT ngân hàng từ tháng 1/2012 đến tháng 4/2013, sau đó chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT cho ông Lê Anh Tài.

Bà Nguyễn Thanh Phượng cũng là thành viên sáng lập Công ty quản lý quỹ Bản Việt (VietCapital Asset Management – VCAM). Bà đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VCSC và VCAM kể từ thời điểm thành lập năm 2007.