Ngân hàng ACB phát hành 675 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ngân hàng ACB phát hành 675 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) vừa công bố các mốc thời gian chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Theo đó, ngày 03/06 là thời điểm đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức 2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 02/06.

Ngân hàng ACB dự kiến phát hành gần 675.5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cp hiện tại sẽ được nhận thêm 25 cp mới). người sở hữu quuyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này.

ngan_hang_acb

Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia theo BCTC kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021.

Sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của ACB dự kiến tăng từ 27,019 tỷ đồng lên 33,774 tỷ đồng.

Quý 1 năm nay, hoạt động kinh doanh của ACB tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước với thu nhập lãi thuần tăng 17%, đạt gần 5,441 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng mạnh như lãi từ dịch vụ (+18%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+55%), lãi từ hoạt động khác (gấp 7.5 lần).

Quý này, Ngân hàng được hoàn nhập 2.84 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi cùng kỳ năm trước trích lập 606 tỷ đồng. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước thuế quý 1 hơn 4,114 tỷ đồng, tăng 33% so cùng kỳ.

Như vậy, so với kế hoạch 15,018 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm, ACB đã thực hiện được được hơn 27% sau quý đầu năm.

Giá cổ phiếu ACB đang giao dịch ở mức 30,250 đồng/cp, giảm 12% so với đầu năm 2022.