NCB dự kiến phát hành 620 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 11,802 tỷ đồng

NCB dự kiến phát hành 620 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 11,802 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) đề ra kế hoạch lợi nhuận trước phương án cơ cấu lại 16 tỷ đồng, phát hành riêng lẻ 620 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và bầu bổ sung thành viên BKS.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ 2023 vừa được công bố, NCB đặt mục tiêu đến cuối năm 2023 đạt quy mô tổng tài sản 94,500 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Huy động khách hàng đạt 78,000 tỷ đồng và cho vay khách hàng đạt 57,700 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 21% so với đầu năm.

Lợi nhuận trước trích lập theo phương án cơ cấu lại (PACCL) đề ra cho năm 2023 là 16 tỷ đồng, giảm 61% so với năm 2022. Quy mô khách hàng mục tiêu là 1 triệu khách hàng.

Trong năm 2023, NCB dự kiến phát hành tối đa 620 triệu cp riêng lẻ, tương đương 111% vốn điều lệ, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 6,200 tỷ đồng. Giá chào bán không thấp hơn 10,000 đồng/cp. Vốn điều lệ của NCB dự kiến tăng từ 5,601 tỷ đồng lên 11,802 tỷ đồng sau khi hoàn thành đợt chào bán.

ngan_hang_ncb

Số cổ phiếu này có thể chào bán thành một hoặc nhiều đợt phát hành hành tùy thuộc tình hình thị trường, việc thương lượng và đàm phán với các nhà đầu tư. Đối tượng chào bán là dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm phát hành.

Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Mục đích của đợt chào bán nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính của Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn việc cải tạo, nâng cấp hình ảnh thương hiệu, xây dựng nhận diện thương hiệu, công nghệ và chuyển đổi số, bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh…

Thời gian dự kiến phát hành và hoàn thành trong năm 2023, 2024, 2025, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.

Năm 2022, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước trích lập dự phòng rủi ro đạt 309 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo cam kết của NCB với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), NCB sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận để trích lập các khoản cần xử lý theo phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt, do đó lợi nhuận trước thuế của NCB còn lại 1.2 tỷ đồng và nộp thuế TNDN 1.2 tỷ đồng.

Do đó HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét không chia cổ tức năm 2022. Lợi nhuận của Công ty AMC sẽ chuyển toàn bộ về Ngân hàng để thực hiện trích/bù đắp/bổ sung các khoản chi phí thuộc phương án cơ cấu lại.

HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2025 đối với bà Trần Thị Hà Giang và bà Trần Thị Minh Huệ, đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên thay thế.

Ứng cử viên trình ĐHĐCĐ gồm bà Đỗ Thị Đức Minh và ông Nguyễn Văn Quang. Bà Đỗ Thị Đức Minh hiện là Phó Tổng Giám đốc của NCB. Ông Nguyễn Văn Quang hiện là Trưởng phòng Thanh tra Tài chính Kế toán của Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt trời.

ĐHĐCĐ thường niên 2023 của NCB dự kiến được tổ chức vào ngày 07/04 tại Hà Nội.