NamABank nộp hồ sơ niêm yết trên HoSE

NamABank nộp hồ sơ niêm yết trên HoSE

HoSE nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Nam A Bank vào ngày 9/5. Nhà băng này dự kiến đăng ký niêm yết hơn 846,4 triệu cổ phiếu trên HoSE với mã chứng khoán NAB.

Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank - UPcoM: NAB) cho biết đã nhận được thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc tiếp nhận nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của ngân hàng. 

Được biết, HoSE nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Nam A Bank vào ngày 9/5. Nhà băng này dự kiến đăng ký niêm yết hơn 846,4 triệu cổ phiếu trên HoSE với mã chứng khoán NAB. Trong đó, Công ty CP Chứng khoán SBS là tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết. Báo cáo tài chính 2022 của Nam A Bank được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Được biết, cổ phiếu NAB của NamABank đã giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 9/10/2020. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/5, giá cổ phiếu NAB của nhà băng này tạm dừng ở mức 11.200 đồng/cổ phiếu, tăng 10% so với cuối tháng 4, tương đương vốn hóa ở mức 9.226 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, ban lãnh đạo NamABank đã tiếp tục được cổ đông ngân hàng thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành lên sàn HNX hoặc HoSE tùy điều kiện của thị trường.

Tổng tài sản của NamABank đến cuối tháng 3 đã đạt hơn 194.000 tỷ đồng (+9%); số dư cho vay khách hàng tăng 7%, đạt hơn 128.000 tỷ đồng và tiền gửi khách hàng tăng 10%, đạt hơn 137.000 tỷ đồng.