Nam A Bank sắp niêm yết HoSE, tăng vốn lên hơn 10,500 tỷ đồng

Nam A Bank sắp niêm yết HoSE, tăng vốn lên hơn 10,500 tỷ đồng

Năm 2022, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, UPCoM: NAB) đặt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế 2022 đạt 2,250 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021; tăng vốn lên 10,564 tỷ đồng.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 vừa được công bố, Nam A Bank, tính đến cuối năm 2021 tổng tài sản tăng 24% so với đầu năm, lên mức 190,000 tỷ đồng. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155,000 tỷ đồng, tăng 23.3%. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 126,000 tỷ đồng, tăng 22.7% nhưng vẫn đãm bảo tăng trưởng theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

Bởi vậy, Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế 2022 đạt 2,250 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021.

nam_a_bank

Vì các quy trình, thủ tục kéo dài nên Nam A Bank chưa triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 từ mức 6,564 tỷ đồng lên 8,564 tỷ đồng. Điều này làm ảnh hưởng đến quyền lợi, không đảm bảo tốt nhất cho cổ đông, nên HĐQT trình ĐHĐCĐ không tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.

Nam A Bank cũng trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 4,000 tỷ đồng trong năm 2022 từ mức 6,564 tỷ đồng lên 10,564 tỷ đồng theo 3 cấu phần: Phát hành 190 triệu cp để trả cổ tức, chào bán 50 triệu cp cho cổ đông hiện hữu và chào bán 160 triệu cp riêng lẻ.

Về phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Nam A Bank dự định chia cổ tức 2020 tỷ lệ 10.21% (ĐHĐCĐ 2021 đã duyệt) và tỷ lệ cổ tức 2021 là 18.74%.

Phát hành tối đa 2,200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, lên kế hoạch niêm yết

Ngân hàng cũng trình cổ đông phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị tối đa 100 triệu USD hoặc tối đa 2,200 tỷ đồng, phát hành một hoặc nhiều lần. Số trái phiếu này không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm và kỳ hạn cụ thể được xác định theo từng đợt phát hành.

Lãi suất trái phiếu từng đợt phát hành xác định theo phương pháp dựng sổ và tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

Phương thức phát hành riêng lẻ thông qua bảo lãnh phát hành hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư.

Theo đại diện ngân hàng, mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn phục vụ nhu cầu tín dụng trung dài hạn; đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển mạng lưới chi nhanh và hệ thống ngân hàng số; đẩy mạnh các hoạt động đầu tư nhằm tăng quy mô và hiệu quả hoạt động Ngân hàng. Thời gian dự kiến phát hành từ năm 2022 đến hết năm 2024.

Nam A Bank cũng sẽ trình cổ đông tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Ngân hàng tại HOSE/HNX, giao HĐQT quyết định sàn giao dịch và tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý.