Nam A Bank chốt quyền phát hành cổ phiếu, tổng tỷ lệ 28,94%

Nam A Bank chốt quyền phát hành cổ phiếu, tổng tỷ lệ 28,94%

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cho biết ngày ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nam A Bank (UPCoM: NAB) thông báo 20/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

ngan_hang_nam_a

Nam A Bank sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 18,7364% (100 cp được nhận thêm 18,7364 cp) và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10,2075% (100 cp được nhận thêm 10,2075 cp). Tổng tỷ lệ phát hành 28,94%.

Trước đó, ngày 02/03, Nam A Bank đã hoàn thành phát hành 143 triệu cp cho nhà đầu tư riêng lẻ, qua đó nâng mức vốn điều lệ từ 5.134 tỷ đồng lên 6.564 tỷ đồng.

Sau khi được NHNN chấp thuận tăng vốn thêm tối đa 1.900 tỷ đồng, Nam A Bank có thể tăng vốn điều lệ lên tối đa 8.464 tỷ đồng.