MSB tham vọng lãi trước thuế 6,800 tỷ đồng trongnăm 2022
MSB tham vọng lãi trước thuế 6,800 tỷ đồng trongnăm 2022
Đây là thông tin được đại diện Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HoSE: MSB) cung cấp tới nhà đầu tư trong buổi gặp mặt đầu năm vào chiều 14/2. 

CEO MSB Nguyễn Hoàng Linh cho biết trong bức tranh tăng trưởng của năm 2021, đáng chú ý là sự bứt phá của thu thuần ngoài lãi với mức đóng góp 4,372 tỷ đồng, tăng hơn 85% chiếm tỷ trọng hơn 40% trong tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng. Sự tăng trưởng này đến từ hai mảng chính là thu phí và kinh doanh ngoại hối với tốc độ tăng trưởng thu nhập so với năm 2020 lần lượt là 250% và gần 42%.

Với mảng thu phí, MSB ghi nhận khoản thu lớn từ hợp đồng Bancassurance với Prudential. Doanh số bán bảo hiểm cũng tăng trưởng tốt, dự kiến doanh thu phí Bancassurance năm 2022 tăng 50-51%. Doanh số ngoại hối cũng ghi nhận kỷ lục mới đạt 7.209 triệu USD, tăng gần 40% so với năm 2020. Do ngân hàng đẩy mạnh đầu tư công nghệ, sản phẩm mới với nền tảng số hóa nên kỳ vọng tăng trưởng doanh thu phí lõi vẫn khoảng 30% cho năm 2022.

loi_nhuan_ngan_hang_msb

Đối với thu nhập từ lãi, MSB tăng trưởng thu nhập lãi thuần xấp xỉ 29%. Nhờ cơ cấu nguồn vốn hiệu quả và chi phí vốn giảm mạnh từ 3.6% năm 2020 xuống còn 2.33% nên NIM được cải thiện tích cực từ 3.35% lên 3,63% năm 2021. Ông Linh cho biết, kỳ vọng trong năm 2022 MSB sẽ được NHNN cấp room tín dụng ở mức trên 20%. 

Tổng huy động từ khách hàng đạt hơn 107 nghìn tỷ đồng, tăng 8.5% so với cùng kỳ, trong đó CASA của ngân hàng đạt 35.84% tổng tiền gửi. 

Được biết, MSB hiện có tỷ lệ bao phủ nợ xấu tương đối cao ở mức 95%, tỷ lệ nợ cơ cấu trên tổng dư nợ cho vay ở mức 3% ở thời điểm 31/12/2021, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 1.15%. Dự kiến trong quý 1/2022, MSB sẽ giảm tỷ lệ NPL xuống dưới 1% khi thu hồi được các khoản nợ xấu của năm 2021.

Đại diện nhà băng này cho biết, trong năm 2022, bên cạnh mảng tín dụng tập trung vào bán lẻ và SME, ngân hàng sẽ tiếp tục thúc đẩy các mảng hoạt động thu phí, đẩy mạnh số hóa các dịch vụ của ngân hàng để góp phần tăng trưởng mạnh CASA, giảm chi phí vốn và giảm CIR.

Hai dự án chiến lược là thay mới Core-banking và “Nhà máy số” được kích hoạt trong năm 2021 sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ trong năm 2022 với mục tiêu nâng tỷ lệ số hóa các dịch vụ của ngân hàng lên khoảng 60% trong 3 năm tới. 

Ngân hàng cũng cho biết sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc chia cổ tức tỷ lệ 30% cho năm 2021. Các kế hoạch liên quan tăng vốn MSB sẽ xin ĐHĐCĐ thông qua và triển khai trong 2022 trong đó, ngân hàng đang hướng đến các nguồn đầu tư từ nhà đầu tư nước ngoài và đang làm việc với một số bên để có kế hoạch cụ thể.

MSB đặt mục tiêu 2022 đạt quy mô tài sản 233 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6,800 tỷ đồng, tín dụng tăng 20-25% tùy vào phê duyệt của NHNN, nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 1.5%. Tiết lộ về kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 1/2022, bà Hằng cho biết con số khởi đầu khả quan với CASA tăng 2,350 tỷ đồng so với 31/12/2021 và lợi nhuận trước thuế 577 tỷ đồng.