MSB thoái vốn khỏi công ty tài chính FCCOM

MSB thoái vốn khỏi công ty tài chính FCCOM

MSB sẽ thoái vốn tại Công ty tài chính TNHH MTV cộng đồng (FCCOM), công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng và thuộc sở hữu 100% của MSB.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) đặt kế hoạch lãi trước thuế tăng 34%, chia cổ tức tỷ lệ 30% và muốn thoái vốn khỏi FCCOM trong năm 2022.

Ngân hàng này dự kiến đến cuối năm 2022, tổng tài sản sẽ tăng 14% so với đầu năm, lên 233,000 tỷ đồng, huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu tăng 15% (123,808 tỷ đồng), dư nợ tín dụng tăng 25% (130,752 tỷ đồng). Vốn điều lệ tăng 31% lên 20,000 tỷ đồng.

MSB_la_ngan_hang_gi

MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 6,800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021.

Ngân hàng MSB cũng dự kiến phát hành 458.25 triệu cp để trả cổ tức 2021 cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 30%. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng sau khi trích lập các quỹ theo BCTC kiểm toán năm 2021 (gần 4,583 tỷ đồng).

Theo MSB, mục đích tăng vốn là để củng cố vị thế cạnh tranh của MSB nhờ tăng quy mô, nâng cao các chỉ tiêu an toàn tài chính, hỗ trợ nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn, nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư hệ thống cho ngân hàng. Nếu tăng vốn thành công, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ 15,275 tỷ đồng lên 19,858 tỷ đồng.

MSB cũng sẽ trình cổ đông phê duyệt kế hoạch phát hành 14.25 triệu cp thưởng cho người lao động năm 2022 (ESOP), tỷ lệ 0.9329%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa là 142.5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện sau khi chia cổ tức 2021 tỷ lệ 30%.

Một tờ trình quan trọng khác sẽ được trình tại Đại hội là về việc thoái vốn tại Công ty tài chính TNHH MTV cộng đồng (FCCOM) - vốn điều lệ 500 tỷ đồng và thuộc sở hữu 100% của MSB.

Tính đến cuối năm 2021, FCCOM có tổng dư nợ 358 tỷ đồng, doanh thu 151 tỷ đồng trong năm. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 1.97 tỷ đồng và 0.98 tỷ đồng.

MSB dự kiến tìm kiếm đối tác chiến lược để chuyển nhượng một phần vốn tại FCCOM, cùng hợp tác đường dài với đối tác chiến lược hoặc chuyển nhượng 100% số vốn góp tại FCCOM để Ngân hàng tập trung toàn bộ nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chính.

Trước đó, vào tháng 3/2022, HĐQT MSB đã thông qua nghị quyết về việc bán 100% vốn công ty tài chính FCCOM cho đối tác nước ngoài. Thương vụ chuyển nhượng FCCOM sẽ mang lại cho MSB khoảng 2,000 tỷ đồng lợi nhuận, dự kiến hoàn tất và hạch toán lợi nhuận trong năm 2022.

ĐHĐCĐ 2022 của MSB được dự kiến tổ chức vào ngày 25/04 tới tại Hà Nội.