MSB tài trợ vốn cho FLC

Ngân hàng MSB thu xếp tài chính dự án 13.000 tỷ đồng của FLC tại Lâm Đồng

Ngân hàng MSB thu xếp tài chính dự án 13.000 tỷ đồng của FLC tại Lâm Đồng


Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) cam kết thu xếp tài chính cho Tập đoàn FLC để thực hiện dự án Khu...