MSB sắp phát hành 470 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng

MSB sắp phát hành 470 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phê duyệt triển khai tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.

Theo đó, MSB sẽ phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, với tỷ lệ chia là 30%. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022 sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.

Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để chia cổ tức và tăng vốn sau khi trích lập đầy đủ các quỹ theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021.

no_xau_msb

MSB cũng dự kiến phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP), dự kiến thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%. Vốn điều lệ sẽ tăng thêm 142,5 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành ESOP.

Nếu hoàn tất các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.725 tỷ đồng, lên 20.000 tỷ đồng.

Được biết, MSB sẽ thoái vốn tại Công ty tài chính TNHH một thành viên cộng đồng (FCCOM) có vốn điều lệ 500 tỷ đồng và thuộc sở hữu 100% của MSB. MSB dự kiến sẽ tìm đối tác chiến lược để chuyển nhượng một phần vốn tại FCCOM để cùng hợp tác đường dài với đối tác chiến lược hoặc chuyển nhượng 100% số vốn góp tại FCCOM để ngân hàng tập trung toàn bộ nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chính.

MSB là ngân hàng do ông Trần Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT.