MSB chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tỷ lệ 30% vào tháng 10

MSB chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tỷ lệ 30% vào tháng 10

Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận cho MSB (HoSE: MSB) thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%.

ngan_hang_msb

MSB sẽ phát hành thêm tối đa 458,25 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 4.582,5 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau phát hành sẽ tăng lên hơn 1,98 tỷ cổ phiếu.

Mục đích phát hành là củng cố vị thế cạnh tranh nhờ tăng quy mô, nâng cao chỉ tiêu an toàn tài chính, hỗ trợ nguồn vốn trung và dài hạn, nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư hệ thống cho ngân hàng.

Cuối tháng 7, MSB đã có nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30% và phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu cho người lao động từ nguồn vốn chủ sở hữu. Dự kiến, ngân hàng sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận 30% cổ phiếu thưởng vào tháng 10.