MSB báo lãi trước thuế 6 tháng hơn 3.300 tỷ đồng

MSB báo lãi trước thuế 6 tháng hơn 3.300 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, 6 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đạt lợi nhuận trước thuế gần 3.336 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và thực hiện 49% kế hoạch năm (6.800 tỷ đồng).

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 4.024 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 181% so với cùng kỳ 2021 lên 561 tỷ đồng. Hoạt động chứng khoán đầu tư mang về khoản lãi gần 662 tỷ đồng thay vì lỗ 8 tỷ như cùng kỳ.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm đến 74% xuống còn 580 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022. Hoạt đồng chứng khoán kinh doanh tiếp tục ghi nhận lỗ 1,4 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng lỗ đến 635 tỷ đồng trong 6 tháng.

no_co_kha_nang_mat_von_msb

Trong quý II, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm đến 88% so với cùng kỳ. Hoạt động chứng khoán kinh doanh và hoạt động kinh doanh khác cũng lỗ lần lượt 1,4 và 390 tỷ đồng. Dù đã hoàn nhập 115 tỷ đồng trích lập dự phòng, lợi nhuận trước thuế quý II của MSB vẫn giảm 7% so với cùng kỳ xuống còn 1.841 tỷ đồng.

Đến 30/6/2022, tổng tài sản của MSB đạt hơn 195.000 tỷ đồng, giảm 4,2% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 110.400 tỷ đồng, tăng 8,8%. Dự phòng rủi ro đạt 1.401 tỷ đồng, giảm đến 16,9% so với đầu năm. Huy động vốn từ khách hàng tăng 3,9%, đạt 98.326 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng giảm 6% so với đầu năm xuống còn 1.663 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,74% xuống 1,5%.

Chủ tịch HĐQT MSB là ông Trần Anh Tuấn.