Một đại gia bất động sản huy động gần 4.500 tỷ đồng trái phiếu

Một đại gia bất động sản huy động gần 4.500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Hưng Yên vừa phát hành thành công 4.450 tỷ đồng từ thị trường trái phiếu trong nước.

Theo đó, doanh nghiệp phát hành 44.500 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn một năm, đáo hạn vào ngày 16/3/2024.

Phía doanh nghiệp cũng cho biết sẽ mua lại trái phiếu theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu khi tổ chức phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

Ngoài ra, tổ chức phát hành vi phạm phương án phát hành mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

cong_ty_dau_tu_phat_trien_do_thi_hung_yen

Hoặc doanh nghiệp phải mua lại trái phiếu khi xảy ra các sự kiện vi phạm khác theo quy định tại các điều kiện trái phiếu.

Mua lại khi không duy trì giá trị bảo đảm tối thiểu và các trường hợp mua lại khác thực hiện theo quy định tại các điều kiện trái phiếu (trừ khi được định nghĩa khác đi trong bản công bố thông tin này, các thuật ngữ được định nghĩa trong các điều kiện trái phiếu và các văn kiện trái phiếu sẽ có cùng nghĩa khi được sử dụng trong bản công bố thông tin này).

Như vậy, theo thống kê trên HNX, kể từ sau khi Nghị định 08 có hiệu lực thi hành (5/3/2023), các doanh nghiệp bất động sản đã huy động được hơn 20.000 tỷ đồng trái phiếu.

Trước đó, một số lô trái phiếu có giá trị lớn được phát hành như CTCP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Ngôi sao Phương Nam (gần 4.700 tỷ đồng), CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nam An (4.700 tỷ đồng), Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Dream City Villas (2.300 tỷ đồng), Công ty TNHH Kinh doanh Nội thất Luxury Living (4.800 tỷ đồng).